Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων», διοργάνωσε η ΑνΑΔ
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων», διοργάνωσε η ΑνΑΔ  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) διοργάνωσε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 ειδική εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή και στοχεύει στη διαρκή αναβάθμιση της επαγγελματικής επάρκειας των εργαζομένων με διττό αποτέλεσμα: Αφενός οι εργαζόμενοι ικανοποιούν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και αφετέρου, οι ίδιοι, απολαμβάνουν καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα, σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εξέταση και πιστοποίηση της ικανότητας του ατόμου να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος, ενώ παρέχει και πλαίσιο για κατάρτιση/ανάπτυξη.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ κύριος Δημήτρης Κιττένης υπογράμμισε ότι «Η ΑνΑΔ στηρίζει τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου, προσφέροντας σχέδια και συστήματα τα οποία αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντικό εργαλείο για την οικονομία του τόπου αποτελεί το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, των εργοδοτουμένων, των ανέργων και των αδρανών ατόμων. Τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν τη βάση για την πιστοποίηση αυτή».

Η ΑνΑΔ, μέσα από διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανάθεσε στην κοινοπραξία Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και IHE Innovative Hospitality Education Ltd, την ανάπτυξη 167 Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων. Η ανάπτυξη τους επιτεύχθηκε με την πολύτιμη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων για το κάθε επάγγελμα, μέσα από τη συμμετοχή τους στις Τεχνικές Επιτροπές Επαγγελματικών Προσόντων. Τα 167 Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων αποτυπώνουν τις σύγχρονες απαιτήσεις που έχει η αγορά εργασίας όσον αφορά στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Πρόσθετα, στα Πρότυπα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εκ μέρους του Ανάδοχου του Έργου, την εκδήλωση χαιρέτησε ο κύριος Γιώργος Σιεκκερής, Διευθυντής της Μονάδας Ανάπτυξης και Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ακολούθησε, η παρουσίαση του έργου και η αναλυτική ενημέρωση για την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, από το Δρα Γρηγόρη Δημητρίου, Αν. Διευθυντή Υπηρεσιών Κατάρτισης και τον κύριο Χρίστο Τζάμα, Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης, οι οποίοι ανάφεραν μεταξύ άλλων ότι τα 167 Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων αφορούν τους τομείς της Γεωργίας και Τροφίμων, Μεταποίησης, Παροχής Ενέργειας και Διαχείρισης Αποβλήτων, Κατασκευές, Εμπόριο και άλλες Υπηρεσίες, Επιδιόρθωση Οχημάτων και Συσκευών, Τουρισμό, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες καθώς και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Η εκδήλωση, ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τα αποτελέσματα του έργου και την επίδραση του στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας, κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ κύριος Γιάννης Μουρουζίδης και άλλοι αξιωματούχοι του οργανισμού, απάντησαν ερωτήσεις από εκπροσώπους των Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλων παρευρισκόμενων.

14 Δεκεμβρίου 2022