Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: Η συνέχιση της προσπάθειας
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: Η συνέχιση της προσπάθειας  

Tην Πέμπτη 18 Απριλίου 2024  πραγματοποιήθηκε  στο κτήριο του Παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας εκδήλωση με τίτλο «Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: Η συνέχιση της προσπάθειας», με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου, της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνάς Μιχαηλίδου, του Ευρωβουλευτή κ. Λουκά Φουρλά, της Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δρ Barbara Kauffmann, του Επίτροπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δρ Nicolas Schmit, ο οποίος χαιρέτησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την εκδήλωση, και με τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανισμών και άλλων φορέων. Η εκδήλωση σηματοδότησε αφενός τη λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και αφετέρου τη συνέχιση της προσπάθειας για βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Ο Υπουργός υπογράμμισε την έμφαση που δόθηκε στις τέσσερις σημαντικές κατηγορίες δεξιοτήτων, τις ψηφιακές, τις δεξιότητες που αφορούν στην πράσινη ανάπτυξη και το περιβάλλον, τις δεξιότητες για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και αυτές που σχετίζονται με την ποιότητα, καθώς και τη γενικότερη στόχευση για μια ανθρωποκεντρική σχέση κράτους και πολιτών. Τόνισε, επίσης, την πρόθεση της Κυβέρνησης για συνέχιση της επένδυσης στην ανάπτυξη  του ανθρώπινου δυναμικού  της χώρας μας που  θα συνεισφέρει καθοριστικά στην πορεία μας προς την διπλή μετάβαση και στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και βελτίωση της κοινωνίας.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης η κα. Μαρία Νικολάου Χρίστου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) παρουσίασε τον Απολογισμό του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και ο κ. Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, ανέπτυξε το πλαίσιο για συνέχιση της προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, ως τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.

Ακολούθησαν δυο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.  Στην πρώτη, με θέμα τη σημασία απόκτησης ή αναβάθμισης δεξιοτήτων για την υλοποίηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, συμμετείχαν η Dr Barbara Kauffmann, Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Δρ Νεόφυτος Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η κα. Μαρία Νικολάου Χρίστου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου και η Δρ Αγγελική Κυλίλη, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Άννα Δάντη, επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Στη δεύτερη συζήτηση, με θέμα την προώθηση των δεξιοτήτων για αντιμετώπιση των αναγκών των επιχειρήσεων και της οικονομίας, συμμετείχαν ο κ. Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, ο κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, ο κ. Ανδρέας Μάτσας, Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, η κα. Σωτηρούλα Χαραλάμπους, Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ και ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος της ΔΕΟΚ.  Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Γιάννης Μουρουζίδης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων από τους παρευρισκόμενους και με την πεποίθηση ότι όλοι θα συμβάλουν για επίτευξη του κοινού οράματος της διαρκούς αναβάθμισης και ανανέωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η προσαρμογή και η ανταγωνιστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων, μέσα στις ευμετάβλητες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

10 Μαΐου 2024