Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 39/2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 39/2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από την προκήρυξη του 7ου μίνι διαγωνισμού με αρ. 39/2023, υπέγραψε συμβάσεις με την κοινοπραξία «Ιδιωτικό Φροντιστήριο Πεδίο Γνώσης Λίμιτεδ και Ιδιωτικό Φροντιστήριο Neorama Education Limited» για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε γλώσσες προγραμματισμού για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προγραμματιστή Front-end και Back-end.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται σε άνεργους πτυχιούχους, οποιωνδήποτε κλάδων σπουδών, με στόχο να καταστούν προγραμματιστές εφαρμογών.  Στους συμμετέχοντες θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης, οδοιπορικών και άλλων εξόδων.

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης συνάδει με το Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν (ΠΕΠ) «Προγραμματιστής ηλεκτρονικών εφαρμογών - Επίπεδο CyQF/EQF 5».  Οι συμμετέχοντες δύναται να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της ΑνΑΔ.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης. 

 

9 Φεβρουαρίου 2024