Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» και το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» και το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» και το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», οι οποίες τίθενται σε ισχύ για αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν  από την 1η Ιανουαρίου 2023. 

 

Οι διαφοροποιήσεις των προνοιών του κάθε Σχεδίου συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

 

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Κατώτατο όριο μηνιαίου ακαθάριστου μισθού συμμετέχοντα

€1.100

€940

Μηνιαίο ανώτατο ποσό επιχορήγησης

€1.400

€1.250

Ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης

€8.400

€5.000

Προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο

2 μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου (Χωρίς αλλαγή)

2 μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του άνεργου

Αριθμός εργοδοτουμένων επιχείρησης/οργανισμού

Μέγιστος αριθμός εντάξεων συμμετεχόντων ετησίως

Μέχρι 4

2

2

5-9

4

4

10-29

6

6

30-99

10

10

100-199

15

15

200 και άνω

20

20

 

Οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των δύο Σχεδίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

8 Δεκεμβρίου 2022