Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» μέχρι την 20ή Οκτωβρίου 2022
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» μέχρι την 20ή Οκτωβρίου 2022  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), για διευκόλυνση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ανακοινώνει ότι δίνει παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» για το Α΄ Εξάμηνο 2023, μέχρι την 20ή Οκτωβρίου 2022.

 

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των πιο πάνω Σχεδίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy.  Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής και η ΑνΑΔ δεν θα αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

7 Οκτωβρίου 2022