Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος Συνεργατών/ Εισηγητών/ Εκπαιδευτών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος Συνεργατών/ Εισηγητών/ Εκπαιδευτών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας  

Σε συνέχεια της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας (ΥΚΧ), που έγινε στις 30 Μαΐου 2022 με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα, η ΥΚΧ έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα για να παρέχουν υπηρεσίες ως εισηγητές, εκπαιδευτές, τεχνίτες στα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσει.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν θα αφορούν την Κεντητική Τέχνη, την Κεραμική Τέχνη και την Τέχνη της Υφαντικής.

Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΥΚΧ  www.cyprushandicrafts.gov.cy.

07 Οκτωβρίου 2022