Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας – Αρ. Διαγωνισμού 12/2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας – Αρ. Διαγωνισμού 12/2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας»- Αρ. Διαγωνισμού 12/2023.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Το έργο στοχεύει στη συμμετοχή 1.932 ανέργων σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 125 ωρών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.  Οι άνεργοι συμμετέχουν δωρεάν και λαμβάνουν από την ΑνΑΔ, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επίδομα κατάρτισης καθώς και επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6211340

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).


5 Ιουλίου 2023