Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς».  Η αναθεώρηση αφορά σε αιτήσεις συμμετοχής στα δύο Σχέδια, οι οποίες θα υποβληθούν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.
 

Οι διαφοροποιήσεις των προνοιών του κάθε Σχεδίου συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Η ΑνΑΔ θα επιχορηγεί την κατάρτιση του συμμετέχοντα με το σταθερό ποσό των €1.400 μηνιαία, έναντι των δαπανών που επωμίζεται ο εργοδότης (μισθός του συμμετέχοντα, κόστος καθοδηγητή και άλλες σχετικές τρέχουσες δαπάνες), με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης τις €8.400 (€1.400 x 6μήνες).

Η ΑνΑΔ θα επιχορηγεί την κατάρτιση του συμμετέχοντα με το σταθερό ποσό των €1.250 μηνιαία, έναντι των δαπανών που επωμίζεται ο εργοδότης (μισθός του συμμετέχοντα, κόστος καθοδηγητή και άλλες σχετικές τρέχουσες δαπάνες), με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης τις €5.000 (€1.250 x 4μήνες).

 

Ενδέχεται τα ανώτατα όρια ενισχύσεων που χορηγούνται με βάση τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, όταν αυτός εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 

Οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των δύο Σχεδίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

3 Νοεμβρίου 2023