Αναθεώρηση προνοιών του Σχεδίου «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών»
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών του Σχεδίου «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών»  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών (Οδηγός) για το Σχέδιο «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2023 για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών (Οδηγός) για το Σχέδιο «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2023 για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

 

Η αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

  1. Κατάργηση της παραμέτρου που αφορά στο επίπεδο του προγράμματος κατάρτισης για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσού επιχορήγησης.  Το ωριαίο χορήγημα ανά συμμετέχοντα για τον οποίο το Κέντρο Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ) δικαιούται επιχορήγηση καθορίζεται στα €20 για όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο του Σχεδίου.
  1. Αύξηση της μέγιστης διάρκειας προγράμματος κατάρτισης από εκατό (100) σε εκατό πενήντα (150) ώρες
  1. Η πιστοποίηση του ΚΣΚ ως Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
  1. Η πιστοποίηση της Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
  1. Κατάργηση της απαίτησης για ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης εφαρμόζεται με την μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης.

 

Ο Οδηγός του Σχεδίου βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

3 Αυγούστου 2023