Ετήσια Έκθεση της ΑνΑΔ για το 2019
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ετήσια Έκθεση της ΑνΑΔ για το 2019  

Έχει εγκριθεί και κυκλοφορήσει η Ετήσια Έκθεση της ΑνΑΔ για το 2019.   Στην Έκθεση παρουσιάζεται όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν από την ΑνΑΔ κατά τη διάρκεια του έτους, οι Λογαριασμοί της καθώς και η Έκθεση του Γενικού ...

Έχει εγκριθεί και κυκλοφορήσει η Ετήσια Έκθεση της ΑνΑΔ για το 2019.

 

Στην Έκθεση παρουσιάζεται όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν από την ΑνΑΔ κατά τη διάρκεια του έτους, οι Λογαριασμοί της καθώς και η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

 

Για να δείτε την Ετήσια Έκθεση της ΑνΑΔ για το 2019, πατήστε εδώ.