Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2023-2024
  • Not Featured
  • Isidora Ktori
  • Isidora Ktori
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2023-2024  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), κατά τη συνεδρία του της 27ης Ιουλίου 2022, ενέκρινε νέα Θεματολόγια για τα Σχέδια της ΑνΑΔ, τα οποία θα ισχύουν για την περίοδο 2023-2024.

Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2023-2024

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), κατά τη συνεδρία του της 27ης Ιουλίου 2022, ενέκρινε νέα Θεματολόγια για τα ακόλουθα Σχέδια της ΑνΑΔ, τα οποία θα ισχύουν για την περίοδο 2023-2024:

 

  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

 

Τα Θεματολόγια αποτελούν απαραίτητα καθοδηγητικά έγγραφα για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και τις επιχειρήσεις/οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης, και έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

https://bit.ly/35GFWyK