Αξιολόγηση των επιδράσεων των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων (2018-2019)
  • Not Featured
  • Isidora Ktori
  • Isidora Ktori
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση των επιδράσεων των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων (2018-2019)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία.

Αξιολόγηση των επιδράσεων των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων (2018-2019)

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία.  Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η μελέτη η οποία αφορά στην «Αξιολόγηση των επιδράσεων των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων (2018-2019)».  Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους ανέργους για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, για διεύρυνση των προοπτικών για επανένταξη και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση, καθώς και για ικανοποίηση των προσδοκιών τους για μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων στα επωφελούμενα άτομα από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο την περίοδο 2018-2019.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

https://bit.ly/3eQ1RHR