«Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων» του Cedefop
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

«Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων» του Cedefop  

Το Cedefop έχει δημιουργήσει τον «Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων» (ΕΔΔ), ο οποίος καθιστά για πρώτη φορά εφικτή την κατανόηση και την ανάλυση των επιδόσεων των συστημάτων δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της. Η βάση δεξιοτήτων της ΕΕ θεωρείται σημαντική κινητήρια δύναμη στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ο ΕΔΔ είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης που παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά στις επιδόσεις των συστημάτων δεξιοτήτων των κρατών. Αποτυπώνει μια σύνθετη πραγματικότητα με ένα μόνο αριθμό και παρουσιάζει τις επιδόσεις της εκάστοτε χώρας με μια ματιά.

 

Διαβάστε περισσότερα