Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του κτηρίου της - Αρ. Διαγωνισμού 6/2024
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του κτηρίου της - Αρ. Διαγωνισμού 6/2024  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του κτηρίου της - Αρ. Διαγωνισμού 6/2024.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας), στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6771938

Οι οικονομικοί φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με τον χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή.  Οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αριθμό τηλεφώνου +357 22605050.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 29η Απριλίου 2024 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Έρμο Στεφανή, Λειτουργό (Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού), στα τηλέφωνα +357 22390343 ή +357 22515000, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλεομοιότυπο: 22496949.

Η προκήρυξη στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες θα καταχωριστεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 5ης Απριλίου 2024.

 

4 Απριλίου 2024