Αποφάσεις 2018
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2018

Αποφάσεις 2018

Εδώ θα βρείτε δημοσιευμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ για το έτος 2018.

  • 635η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (10/2018) 16 Οκτωβρίου 2018

    Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων - Αριθμός Διαγωνισμού: 3/2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις πρόνοιες του Πλαισίου Λειτουργίας των Αρμοδίων Οργάνων της